How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!

Izaberite željenu stranu:

 1. Početna strana
 2. Strana 2
 3. Strana 3

Mnogi od nas su se puno puta susretali sa dilemom kako postupati sa baterijom notebook računara, odnosno šta činiti da bi se autonomija baterije što duže održala. Stoga smo spremili jedan skup saveta za vas, sa ciljem da što većem broju naših čitalaca pomognemo da što duže očuvaju kapacitet baterije svojih prenosnih računara. Pogledajmo neke postulate kojih je poželjno držati se tokom eksploatacije mobilnih mašina...


Filip Majkić

How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!


Na ovim stranicama ćete pronaći više korisnih saveta, ali moramo vas odmah upozoriti da nema garancije, niti jednoznačnog, sveupotrebljivog uputstva. Takođe, stavke o kojima ćemo pričati spadaju pre u domen prevencije nego lečenja – treba ih primenjivati što hitnije i dok je baterija još uvek u dobrom stanju, a ne kada se njen kapacitet drastično smanji – tada nema leka, osim kupovine nove baterije. Što nije uvek tako jednostavna stvar, imajući u vidu da cena baterije može biti dobrano trocifrena, a sa današnjim cenama notebook računara, suma od preko 100 evra dostiže i do 30-ak odsto cene, nekada i gotovo polovinu cene prenosnog računara.Znajte da činjenje jedne stvari teško da može puno pomoći. Kompleksan svet baterija notebook računara je takav da, ukoliko želite značajniji efekat, odnosno usporenje pražnjenja kapaciteta baterije, trebate da kombinujete barem nekoliko mera efikasne štednje i racionalizacije. Napominjemo, takođe, da različiti primerci računara, odnosno baterija, usled raznih izmena u izradi i materijalima, neće identično reagovati na određene mere. Najzad, znajte da su se (neke) baterije dosta izmenile u vremenima koja su za nama, da generalno postoji tendencija korišćenja tehnoloških rešenja koja sprečavaju veće gubitke kapaciteta u prvim godinama eksploatacije (tipičan i relativno poznat primer su tehnologije kompanije Boston Power u njihovim Sonata baterijama), naročito u modelima više klase najvećih proizvođača.  Konačno, imajte u vidu da se ovi saveti odnose prevashodno na laptopove i njihove netbook rođake, dok za telefone i tablete, kao i razne druge mobilne uređaje, važi sasvim drugačija priča.Tim rečeno, možemo da pređemo na konkretizovanje i na eksplicitne savete za očuvanje trajnosti baterije prenosnih računara. Neki od saveta koje ćemo vam dati su plod dugogodišnjeg iskustva, neki su posledica razmene utisaka i „probaj pa vidi“ metoda, neki su stvar opštih mesta i saznanja, a neki su saveti stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom na ovom polju. Ne kažemo da nema i drugih saveta/pristupa osim ovih u nastavku teksta, ali ono što ćete pročitati na ovoj i narednim stranicama, po našem mišljenju deluje najupotrebljivije i najsmislenije za najšire grupe korisnika.


Periodično ispraznite bateriju do kraja...

Stavka gde zdravorazumsko dotiče empirijsko, a biva potvrđeno statistikom – ali sve to pod bitnim uslovom, koji će biti predmet narednog saveta. Dobro je da periodično ispraznite bateriju do kraja. Naglašavamo – periodično, ne i stalno. Praksa pokazuje da je kod mnogih uređaja poželjno da se otprilike jednom mesečno baterija od 100% (ili nekog drugog višeg stepena napunjenosti) dovede do 0%, odnosno da se isprazni. Tačno je da postoje neke novije baterije na koje ova stavka navodno nema veliki uticaj, ali je isto tako tačno da u praksi najveći broj laptopova (a u slučaju Srbije to posebno dolazi do izražaja jer se ovde u puno slučajeva mogu naći stari modeli) ipak vidi korist od ove mere.Problem kod ovakvog saveta jeste što se mora uzeti u obzir da je izrazito povezan sa narednim savetom, o kome ćete više pronaći ispod. Naime, periodično pražnjenje baterije do kraja je zapravo savet za one koji puno drže svoj laptop priključen na struju (a stalo im je da očuvaju kapacitet i upotrebljivost baterije što duže). Takvi korisnici bi trebali da povremeno isprazne bateriju, a idealno bi bilo kada bi s vremena na vreme čupali strujni kabl, te puštali da laptop neko vreme radi isključivo na bateriju. To nas dovodi do sledećeg saveta...


...ali nikako ne praznite bateriju do kraja stalno!

Ovo je veoma loša stvar za kapacitet baterije. Empirijski se pokazuje da je broj ciklusa punjenja baterije (odnosno, njen životni vek) zapravo sve manji što se više puta ona prazni do kraja i potom puni do 100%! Dakle, baterija će vam pre crći što je više puta budete praznili od 100% do 0% a potom punili od 0% do 100%. Stoga nemojte nikako da stalno idete između krajnosti. Miksujte! Postavlja se pitanje gde je onda idealan balans, odnosno kom procentu potrošenosti ciklusa baterije treba težiti kao tački od koje treba početi punjenje sa ciljem da se ostvari što veći broj ciklusa punjenja.Različiti proizvođači imaju različite odgovore na ova pitanja – a sve u skladu sa tipom, vrstom i proizvođačem baterija koje koriste. Tako neki preporučuju i do 50%, a neki do 35%-40%. U svakom slučaju, najveći broj ciklusa ponovnog punjenja, samim tim i idealna mera trenutka kada ponovo priključiti laptop na struju u najvećem broju slučajeva, se kreće između 40% i 50%. Dakle, najbolje je priključiti laptop ponovo na struju kada istrošenost baterije bude između 40% i 50% i to su ne samo statistike koje potvrđuju različiti proizvođači, već se radi i o konzistentnosti po pitanju karakteristika novih Litijum-jonskih baterija, u šta se u ovom tekstu nećemo upuštati. Naravno, slobodno ispraznite bateriju i u većem procentu, ali neka vam informacija o 40%-50% uvek ostane usađena kao trenutak kada je idealno ponovo priključiti strujni ispravljač, pod uslovom da je dostupan. To je, kako bi anglikanci rekli, “sweet spot” kada je punjenje baterije u pitanju.

Galerija slika

 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!
 • How to: Produžite život bateriji vašeg laptopa!

Tagovi: baterija, laptop, notebook

Ne propustite