Vodič kroz Android podešavanja

Izaberite željenu stranu:

 1. Početna strana
 2. Call settings
 3. Call settings drugi deo
 4. Sound i Display
 5. Lokacija i bezbednost
 6. Applications i Accounts and Sync
 7. Privacy i SD card and phone storage
 8. Locale and text i Voice input and output
 9. Accessibility i About

Android je  "vrela" tema. Svi koji imaju iole većih očekivanja od svog telefona i žele da ga pretvore u nešto više od prostog uređaja za komunikaciju, ciljaju neki od pametnih telefona. Imajući u vidu broj i rasprostranjenost modela, sasvim je jasno da su Android telefoni prvi na listi našeg tržišta. No, uz svu tu priču o mogućnostima i potencijalu, nekako smo zaboravili na ono najbazičnije - osnovna podešavanja Android telefona. Ona upravo mogu uticati na optimizam ili strah sa kojim zainteresovani pristupaju potencijalnoj kupovini, pa smo rešili da pomognemo čitaocima i istovremeno objedinimo sve u jedan članak - vodič kroz Android podešavanja.


Dragoljub Radovanović

Vodič kroz Android podešavanja


Često se u našem poslu može reći da od drveta ne vidimo šumu. Kada smo smišljali tip članka i potencijalnu publiku kojoj bismo se obratili, gotovo da smo i sami sebe iznenadili koliko su zapostavljena bazična podešavanja. Sa jedne strane, svaki iskusniji korisnik će već dobrano ući u ovu materiju i sam. Sa druge strane, potencijalne novajlije bi upravo mogle da navuku solidnu dozu straha pre kupovine, jer ni sami nisu potpuno sigurni šta bi mogli da očekuju. Kada na to dodamo da bi i brojni postojeći vlasnici pametnih telefona mogli da nauče ponešto ili obrate pažnju na neku opciju koja im je uvek "izmicala" ili nisu bili baš sigurni u efekat koji bi izazvala promena, izbor je bio logičan.
 


 

Da bi se krenulo dalje, moramo se vratiti korak-dva unazad i proći kroz Android, odnosno njegova bazična podešavanja. Sasvim smo sigurni da će vam ovo biti interesantno štivo, kao i da i mnogi iskusniji korisnici mogu pronaći nešto interesantno u ovom moru opcija. U principu, slabije upućeni ne moraju previše da ih čačkaju ako nisu sigurni da li im nešto zaista treba, ali će sa ovim vodičem dobiti vrlo dobro štivo kome se uvek mogu vratiti i pogledati šta je šta i kako promeniti nešto.

 

 

Pre nego što pređemo dalje na sam tekst, želimo da se obratimo iskusnijoj publici i novajlijama podjednako. Pozivamo vas da i vi razmislite malo na koji način koristite svoj telefon i da li biste imali određenih koristi od promene načina korišćenja. Daćemo jedan primer iz svakodnevnog života - da li držati ekran na maksimumu osvetljenja, ili ga držati na "automatici"? Odluka ima posledica ne samo na udobnost gledanja (koja nije uvek najprijatnija kada je osvetljenje na maksimumu), već i po bateriju i njeno trajanje, što opet sa sobom vuče čitav spektar primena. Šta želimo reći - budite otvoreni i prema drugačijim vidovima korišćenja i drugačijim opcijama. Iako možda imate unapred uvreženo mišljenje, nekada nije loše isprobati nešto drugačije. Tu smo stoga mi da vam pomognemo. Bez daljeg okolišanja, prelazimo na osnovna Android podešavanja.


1. Wireless and Network (Bežična i mrežna podešavanja)


Flight Mode (Profil letenja) - Onemogućava sve bežične mreže

 
 1.1 Wi-Fi Settings (Wi-Fi podešavanja)
 


Wi-Fi - Isključivanje i uključivanje WiFi konekcije

Network notification - Obaveštenje putem mreže o otvorenim mrežama


1.1.1 WPS button connection  - Automatsko konfigurisanje bežične mreže uz pomoć WPS dugmeta na ruteru

1.1.2 Add Wi-Fi network (Dodaj Wi-Fi mrežu)  - Dodavanje Wi-Fi mreže


Network SSID (Service Set Identifier) - Ime vaše mreže koje ste zadali u ruteru

Security (zaštita) - Zaštita konekcije koju ste namestili u ruteru

 

 

1.2 Bluetooth settings (Podešavanja Bluetootha)


Bluetooth - Uključivanje Bluetooth-a

Device Name (Ime uređaja) - Zadavanje imena uređaju

Discoverable (Neskriven)- Vidljiv od strane drugih uređaja na 120 sekundi

Scan Devices (Potraži uređaje) - Pretraživanje vidljivih Bluetooth uređaja

 1.3 USB Settings (Podešavanja USB-a)


Samsung Kies - oficijalni softver za vezu sa telefonom

Media player - Telefon se ponaša kao media plejer pri priključivanju sa računarom

Mass storage - Telefon se ponaša kao uređaj za skladištenje podataka pri povezivanju sa računarom
1.4 Tethering (Vezivanje) 


USB tethering (USB vezivanje) - Povezivanje telefona sa uređajima preko USB-a radi deljenja internet konekcije

Mobile AP (Mobilna pristupna tačka)


1.4.1 Mobilne AP settings  - Podešavanja mobilne pristupne tačke

Mobile AP- Ukljičivanje i isključivanje mobilne pristupne tačke


1.4.1.1 Configure mobile AP  - Nameštanje mobilne pristupne tačke

Network SSID (Service Set Identifier) - Ime vaše mreže koju birate sami

Security (zaštita) - Zaštita konekcije koju birate

 
1.5 VPN settings (VPN podešavanja) 


1.5.1 Add VPN (Dodaj VPN)  - Dodavanje virtualne privatne mreže


1.5.1.1 Add PPTP VPN (Dodaj PPTP VPN)  - Dodavanje Point to Point Tunelling protokola (PPTP)

1.5.1.2 Add L2TP VPN (Dodaj L2TP VPN)  - Dodavanje Layer to Tunneling protokola (L2TP)

1.5.1.3 Add L2TP/IPsec PSK VPN (Dodaj L2TP/IPsec PSK VPN)  - Dodavanje L2TP/IPsec VPN-a sa unapred deljenim ključevima

1.5.1.4 Add L2TP/IPsec CRT VPN (Dodaj L2TP/IPsec CRT VPN)  - Dodavanje L2TP/IPsec VPN-a sa sertifikatima

 


1.6 Mobile Networks (Mobilne mreže) 


Use packet data (Koristi paketne podatke) - Uključivanje mreže za prenos podataka paketa koji imate kod operatera

Data roaming (Slanje podataka u romingu) - Povezivanje na usluge prenosa podataka u roamingu

1.6.1 Acess Point Names (Nazivi pristupnih tačaka) - Spisak pristupnih tačaka i njihovo podešavanje

1.6.2 Network operators (Mrežni operateri)  - Biranje mrežnog operatera (korisno dok ste u romingu)

1.7 Synchronise (Sinhronizuj) 


Synchronise - Sinhronizacija podataka sa serverima


1.7.1 Create new profile (Novi profil za sinhronizaciju)  - Pravljenje novog profila za sinhronizaciju


Profile name (Naziv profila) - Biranje imena za profil

Sync category (Kategorija sinhronizacije) - Biranje jedne ili više ponuđenih kategorija

Sync type (Tip sinhronizacije) - Biranje tipa sinhronizacija iz ponuđene liste

 


 • Sledeća strana

Galerija slika

 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja
 • Vodič kroz Android podešavanja

Tagovi: android, aplikacije - android